Prijavite se na

17.11.2023.

Nagradni fond: 6000KM

Koji su uslovi za učešće na IT Reboot challenge vol 3.0

 1. 1. Izazov je namijenjen učenicima srednjih škola, studentima tehničkih fakulteta i osobama iz IT svijeta koje ispunjavaju navedene uslove.
 2. 2. Učestvovati mogu osobe uzrasta od 15 do 25 godine.
 3. 3. Tim može imati najviše 5 članova.
 4. 4. Vrijeme za pripremu i implementaciju izazova je 30 dana od dana objave.
 5. 5. Timovi koji su se prijavili na takmičenje dužni su najkasnije 14.11.2023. (do kraja dana) poslati prezentaciju za pitch (o detaljima će biti obaviješteni nakon što se prijave za izazov). Stoga vas ohrabrujemo da se prijavite što prije!
 6. 6. Većinski implementirana rješenja se uzimaju u obzir, s tim da se dobitnicima nagrada ostavlja dodatnih 30 dana nakon takmičenja da izvrše određene korekcije na implementiranom projektu ako je potrebno.
 7. 7. Dovoljno je da prijavite svoj tim jednom, prijavite kontakt osobu, a u komentaru navedite ostale članove vašeg tima
 8. 8. Aplikacije će se bodovati po sljedećim kriterijima:
  - UX / UI
  - funkcionalnost
  - kreativnost- dodatne funkcionalnosti
  - prezentacija - pitch
 9. 9. struktura nagrada:
  - 1. mjesto 3,000 KM
  - 2. mjesto 2,000 KM
  - 3. mjesto 1,000 KM
 10. 10. Od autora aplikacije se neće zahtijevati nove funkcionalnosti bez dodatne naknade, koja se definiše sporazumnim dogovorom.
 11. 12. Organizator ima pravo da otkaže takmičenje uslijed više sile bez prethodne najave.
 12. Prijavom na it.reboot challenge prihvatate gore navedene uslove takmičenja.
Za sva dodatna pitanja molimo vas da nas kontaktirate na info@itreboot.ba ili putem društvenih mreža.
Napomena: Rok za prijavu 14.11.2023. do 23:59
*prezentacija aplikacija kao i dodjela nagrada je planirana za petak 17.11.2023.
**S obzirom da je izazov objavljen 30 dana do prezentacije, prihvatljiva su nepotpuno (ali većinski) implementirana rješenja, koja je autor obavezan implementirati najkasnije 30 dana nakon takmičenja
***Nagradna sredstva će biti uplaćena po isporuci potpuno implementiranog rješenja.

IZAZOV JE OTVOREN!

Problem: Grupa turista je došla u Travnik i prvi put su u tom gradu. Lokacija im je nepoznata i potreban im je neko da im predloži aktivnosti iz njihovog domena interesovanja. U Travniku planiraju ostati 4 sata (ili od datuma dd.mm.y do datuma dd.mm.y).

Rješenje: Potrebno je razviti web aplikaciju koja nudi turističke sadržaje u Travniku, za turiste koji dolaze sami, u grupama, sa porodicama, prijateljima i sl. Aplikacija bi trebala nuditi turistima mogućnost da odaberu preference i interesne sfere (npr. kultura, sport, historija, religija, zabava i sl.), vremenski period posjete (može biti od nekoliko sati do nekoliko dana), lokaciju na kojoj se trenutno nalaze (ako je moguće), a možete dodati i druge filtere za koje mislite da bi bili interesantni turistima.

Kao rezultat turisti bi trebali dobiti preporuke za aktivnosti koje mogu raditi prema unesenim parametrima (turističke ture, lokacije, gastronomska ponuda, znamenitosti, koncerti i sl.).

Administrator bi trebao imati mogućnost da kreira, briše i uređuje ture, lokacije sa određenom ponudom, kao i da dodaje određene kategorije za svaku od aktivnosti.

Moguće je: Koristiti Bazu podataka po slobodnom izboru, kao i framework…

Kratke upute za strukturu

 • • A. Admin login, admin treba imati mogućnost da kreira, briše, uređuje aktivnosti kao i kalendar događaja za općinu Travnik.
 • B. Korisnik web aplikacija ne treba kreirati nalog.
 • • BONUS dodatne mogućnosti koje ste dodali po vlastitoj kreativnosti, a koje ćete predstaviti na pitchingu i za koje dobivate dodatne bodove.

Upute za osnovne funkcionalnosti

 • a) Ključna funkcionalnost je da korisnici, na osnovu unesenih preferenci, kriterija, vremenskih ograničenja, trenutne lokacije i svih ostalih filtera po slobodnom izboru, mogu dobiti prijedlog aktivnosti tokom boravka u Travniku.
 • b) Pored toga, poželjno je pratiti i kalendar događaja u Travniku, kao što su sportski događaji, koncerti, Andrićevi dani, Dani dijaspore, Travnik noćna utrka ili IT Reboot. Administrator kontroliše kalendar i unosi događaje (trajanje, kategoriju itd.) Posjetioci mogu imati uvid u kalendar događaja.
 • c) Ostavljanje recenzija kao i slika sa određenih aktivnosti - Administrator treba odobriti svaku recenziju
 • d) Poželjno je korištenje AI za prijedloge , tako da postoji mogućnost vraćanja različitih rezultata pri unosu identičnih ulaznih parametara - imate slobodu potpunu da prikažete rezultate u slobodnom obliku.
 • e) Obavezno je da web aplikacija bude "mobile responsive", jer se većina posjeta očekuje sa mobilnih uređaja.
 • f) Ako korisnik odabere unos trenutne lokacije, aplikacija može prikazati mapu sa podacima gdje da korisnik ide i koliko mu je vremena potrebno za određenu aktivnost, koliko aktivnost traje, ili mu dati neki izazov, npr. da obiđe 3 ključne tačke za određeni vremenski period, pojede 20 ćevapa i sl.
 • g)* Usko vezano objašnjenje za funkcionalnost f) Korisnik može izabrati da želi učestvovati u nekoj aktivnosti kao npr. gastronomsku ponudu, a na osnovu njegove trenutne lokacije se formira ponuda pri čemu dobije upute na kojoj udaljenosti se nalaze restorani/ćevabdžinice i za koje vrijeme može doći na izabranu lokaciju.

Dodatne funkcionalnosti:

 • Za dodatne funkcionalnost imate potpunu slobodu, za što možete dobiti i bonus bodove

Kao ulaz imate:

Odabir interesnih sfera, godinu rođenja, broj ljudi u grupi, grad iz kojeg korisnik dolazi, trenutnu lokaciju, težinu aktivnosti, specifikaciju aktivnosti, period trajanja posjete itd...

Kao izlaz imate:

 • Ponuđene aktivnosti koje odgovaraju ulaznim parametrima.
 • Ili još bolje grupu povezanih aktivnosti.

Prijavite se na Challenge

 • Email adresa

  challenge@itreboot.ba

 • Broj telefona

  +387 61 799 502

 • Lokacija

  Travnik