Agenda na Sveučilišta/Univerziteta "VITEZ"

Pogledajte raspored na SVEUČILIŠTA/UNIVERZITETA „VITEZ“

Event

The road to cyber security

Svjedoci samo da se problemi na polju cyber sigurnosti pojavljuju eksponencijalnom progresijom, a zaštita od cyber napada postala je prioritet u digitalnom poslovanju. U osnovi, cyber sigurnost je područje koje je primarno usmjereno na zaštitu ključnih poslovnih sistema i dijelova IT infrastrukture od različitih neovlaštenih aktivnosti i hakerskih napada.

Većina ljudi nije upoznata sa činjenicom koliko je ova tema kompleksna i koliki je broj novih izazova koji se svakodnevno pojavljuju na ovom polju, a sa kojima se nemoguće nositi pomoću ad hoc rješenja. Kvalitetna cyber zaštita privatnih i poslovnih digitalnih podataka zasniva se na dobrim softverskim rješenjima, ali i kvalitetnoj edukaciji ljudi o korištenju tih rješenja, važnosti upotrebe snažnih lozinki, prepoznavanju pokušaja cyber napada, posjedovanju protokola za postupanje u takvim slučajevima i sl. Upoznajte se sa stvarnim problemima koje nosi ubrzana digitalna transformacija društva, posljedicama i planiranjem, te kako se adekvatno suprotstaviti prijetnjama.

  • Prof. dr. Jasmin Azemović
  • Početak: 11:00 AM
  • Kraj: --.--
  • Lokacija: Zgrada Sveučilišta u Travniku (Amfiteatar Zagreb)